Từ khóa: ống nước nhựa kím sơn

Giáo sư Đại học Arizona phát minh đường ống nhẹ vô hạn

Một giáo sư của Đại học Arizona đã phát minh ra một đường ống vô tận về mặt lý thuyết hứa hẹn sẽ giảm chi phí lắp đặt đường ống đồng thời giảm thiệt hại về môi trường. Được phát triển bởi Mo Ehsani, Giáo sư danh dự về Kỹ thuật Xây dựng tại Đại học […]

Hệ thống mới tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc xác định vị trí rò rỉ trong đường ống nước

Theo dõi nguồn rò rỉ trong đường ống nước có thể là một công việc khó khăn. Các kỹ thuật hiện tại dựa vào cảm biến âm thanh với micrô thường được sử dụng để xác định tiếng ồn do nước có áp suất thoát ra khỏi đường ống. Đặc biệt, trong ống nhựa, tiếng ồn đó […]