CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

CÔNG TY TNHH MTV CN NHỰA KIM SƠN