1.  Danh mục các sản phẩm ống nhựa xoắn HDPE

 Ghi chú: Màu sắc có thể theo yêu cầu của khách hàng

2. Danh mục sản phẩm HDPE 2 vách

Bảng Thông số kỹ thuật