Từ khóa: ưu điểm ống nhựa gân xoắn HDPE

Cung khám phá ưu, nhược điểm của ống nhựa gân xoắn HDPE

Ống nhựa HDPE gân xoắn, hay ống nhựa xoắn HDPE, là một thành phần quan trọng trong việc triển khai các dự án hạ ngầm lưới điện và cáp viễn thông. Đặc trưng bởi các đường gân xoắn nổi trên bề mặt và màu cam đặc biệt, ống này được sản xuất từ nguyên liệu […]