Từ khóa: Phao nhựa

Phao nhựa HDPE, đổi mới để phát triển

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá quá trình đổi mới từ phao xốp sang phao nhựa HDPE tại tỉnh Quảng Ninh và những ưu điểm mà sự thay đổi này mang lại cho ngành nuôi trồng thủy sản. Loại Phao Xốp – Một Nguy Cơ Cho Môi Trường Biển Phao xốp, mặc […]