Từ khóa: nhựa tái sinh

Nhựa tái sinh và nhựa nguyên sinh phân biệt như thế nào?

Tìm hiểu về nhựa tái sinh và nhựa nguyên sinh Nhựa tái sinh được sản xuất từ những loại nhựa được thu gom. Sau khi tiến hành phân loại, nhựa tiếp tục được tái chế theo nhiều quy trình, nhiều phương pháp khác nhau như: nung chảy, nghiền nhỏ, trộn hỗn hợp… cuối cùng làm […]