Kí hiệu kiểu loại ống nhựa HDPE 1 lớp
– Loại ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp: Kí hiệu kiểu loại là: (HDPE. 1L. 150 đến HDPE. 1L. 1000).
Trong đó: HDPE là kí hiệu ống nhựa gân xoắn.

1L. là kí hiệu loại ống 1 lớp.
150… đến 1000 là đường kính danh nghĩa của ống tính bằng (mm).

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG NHỰA HDPE 1 VÁCH (VÁCH ĐƠN)